Prohlášení a právní podmínky k e-mailovým zprávám

Záznamy, které vám zpřístupňujeme a které obsahují osobní údaje klientů/zaměstnanců společnosti PobytyDne.cz, jsou legislativně chráněné a mohou být bez jejich souhlasu použité pouze v souvislosti s uplatněním nároků v konání před orgány na ochranu spotřebitele a jinými správními orgány, soudy v občanskoprávním konání, při spolupráci s orgány činnými v trestním konání nebo na základě jiného právního základu určeného účinným právním předpisem. Jakékoliv použití osobních údajů, které nesplňuje uvedené podmínky, je považované za porušení ochrany osobních údajů dotčených osob a může vést k uplatnění negativních sankcí vůči osobám, kterých konání vedlo k porušení ochrany osobních údajů.

Pokud Vám byla doručena omylem zpráva a nejste oprávněným adresátem této zprávy, prosím, nešiřte tuto zprávu, nezveřejňujte, nekopírujte a ani jinak s touto zprávou a jejími přílohami nemanipulujte. Prosím, oznamte nesprávné doručení této zprávy jejímu odesílateli a následně zprávu vymažte. Obsah této zprávy a jejích příloh může podléhat ochraně podle jednotlivých předpisů. Způsob manipulace s touto zprávou a jejími přílohami a jejich uchovávání musí zabezpečovat ochranu před přístupem neoprávněných osob. Jakákoliv distribuce, zveřejnění, kopírování, či jiné použití takovýchto informací jsou bez souhlasu odesílatele přísně zakázané.

Bližší informace týkající se ochrany osobních údajů najdete v Zásadách a pravidlech ochrany osobních údajů. Pokud máte ohledem zpracovávání osobních údajů naší společnosti další otázky, můžete se prostřednictvím elektronické pošty obrátit na zodpovědnou osobu: info@pobytydne.cz.

PobytyDne
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0